Condicions generals de contractació i reemborsament

Aquest document contractual regirà la venda de serveis a través del lloc web www.cookinyou.com, propietat de TASTY MEALS, SL, en endavant COOKIN’YOU que ofereix serveis de cuina al domicili del client. Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat a l’establert per la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació.

Aquestes Condicions romandran publicades en el lloc web a disposició del CLIENT per reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, podent ser modificades en qualsevol moment per COOKIN’YOU. Es responsabilitat del CLIENT llegir-les periòdicament, ja que resultaran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de la realització de la comanda.

La acceptació d’aquest document comporta que el CLIENT:

– Ha llegit, entès i comprès el que s’exposa aquí.

– Al realitzar una contractació a través d’aquesta pàgina web, declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes.

– Assumeix totes les obligacions aquí dispostes.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web de COOKIN’YOU.

IDENTITAT DE LES PARTS CONTRACTANTS

Per un costat, el proveïdor de serveis contractats per el CLIENT és TASTY MEALS, SL, amb domicili al Passatge de Minetes, S/N – 08402 Granollers (Barcelona), NIF B16915167 i amb telèfon d’atenció al client: +34 696 524 474.

I de l’altre, el CLIENT, identificat al lloc web mitjançant un nom de CLIENT, sobre el que té responsabilitat plena d’us i custodia, i de la veracitat de les dades personals facilitades a COOKIN’YOU   

OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té per objectiu regular la relació contractual de contractació nascuda entre COOKIN’YOU i el CLIENT en el moment en que aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent. 

L’idioma en el que es contractarà a través d’aquesta web és el castellà / català

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El CLIENT, per accedir als serveis oferts pel PRESTADOR, haurà d’identificar-se a través del lloc web. Per això, el CLIENT haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta el tractament de les dades personals i a la lliure circulació de les dades i detallat a l’Avís legal i a la Política de privacitat d’aquest lloc web.

COOKIN’YOU informa que durant el procés de contractació s’haurà d’identificar amb el nom del CLIENT. 

COOKIN’YOU posa a disposició dels CLIENTS mitjans tècnics per identificar i corregir errors en la introducció de les dades en els formularis. A la cistella de contractació i als formularis en general, es validarà automàticament que el format de les dades sigui el correcte i es donarà opció al CLIENT de corregir-los.

Li informem que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos: 

PROCÉS DE CONTRACTACIÓ

  • Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol servei del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, s’observaran els serveis, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament introduïdes. La cistella no té cap vinculació administrativa, només a l’apartat on es pugui simular un pressupost sense cap compromís per ambdues parts.

Des de la cistella es pot fer una contractació seguint els següents passos per la seva correcta formalització:

  1. – Comprovació de les dades de facturació.
    2. – Comprovació de la direcció on s’efectuarà el servei o prestació.
    3. – Selecció de la forma de pagament.
    4. – Acceptació de les Condicions Legals.
    5. – Seleccionar la casella “Realitza la comanda”

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al correu del CLIENT confirmant la contractació del servei i el seu estat. També s’adjunta un petit formulari preguntant preferències sobre aliments que agraden o necessita el CLIENT, intoleràncies i/o al·lèrgies, si hi ha nens a la família, si prefereix sopars o dinars i quins dies voldria contractar el servei. Un cop complimentat el qüestionari, l’equip de COOKIN’YOU es posa en contacte amb el CLIENT via telefònica per acordar una data de servei i per proposar un menú en funció de la informació facilitada pel CLIENT. D’aquesta manera el CLIENT es fa responsable i informa a COOKIN’YOU de les intoleràncies i/o al·lèrgies.

En el que es refereix a les dades de salut com al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, la persona interessada accepta de forma expressa que aquestes siguin tractades exclusivament amb la finalitat de dur a terme correctament el servei.

El CLIENT podrà cancel·lar la seva comanda sense penalització fins 24 hores després de la realització de la comanda trucant al servei d’atenció telefònica.

ENVIAMENT DE COMANDES I DESPESES DE TRANSPORT 

Actualment, COOKIN’YOU només ofereix els seus serveis de realització del servei al domicili del client per Catalunya. 

COOKIN’YOU no farà cap servei fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament. 

Un cop realitzada la comanda, el servei d’atenció al client de COOKIN’YOU es posarà en contacte amb el CLIENT per acordar dia i hora del servei.

FORMES DE PAGAMENT

COOKIN’YOU posa a disposició dels seus clients les següents formes de pagament:

Targeta de crèdit/ dèbit (VISA, MarterCard) a través d’una passarel.la de pagament. Durant el procés de compra, la web no té accés a cap dada relativa a la targeta.

RedSys Bizum, a través d’una passarel·la de pagament.

Mesures de Seguretat i Pagament Segur

COOKIN’YOU es compromet a no permetre cap transacció que sigui o sigui considerada il·legal per les marques de les targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o d’influir de manera negativa en ells.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no compleixi amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de la targeta o targetes.

En relació amb la Seguretat, el lloc web utilitza tècniques de seguretat com tallafocs, procediments de control d’accessos i mecanismes criptogràfics, tot això amb la finalitat d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, el CLIENT accepta que COOKIN’YOU obtingui dades a l’efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Així mateix, les dades de la targeta de crèdit/dèbit no estan registrades en cap base de dades, sinó que es dirigiran directament al TPV (Terminal punt de venda) de l’entitat bancària.

A més, informem que, en un esforç per proporcionar una major seguretat als titulars de targetes de crèdit /dèbit, hem incorporat a la nostra passarel·la de pagament el sistema de pagament segur anomenat CES (Comerç Electrònic Segur).

Visa i MasterCard han desenvolupat un sistema per fer pagaments de forma segura en línia. El sistema de Comerç Electrònic Segur es basa en l’emissor de la targeta (banc o caixa d’estalvis) que identifica el titular de la targeta abans d’autoritzar el pagament a internet.

Les seves dades de targeta i contrasenya estan protegits per aquest sistema de seguretat (a través d’un protocol SSL (Secure Socket Layers) amb connexió https des del moment de la seva introducció i no s’envien en cap cas a la nostra empresa. Ho reconeixerà per la icona d’un cadenat a la barra de navegació. També veureu a l’URL “https” en lloc de “http”. Aquesta “s” addicional significa “segura”. Amb SSL, tota la informació entre el nostre lloc web i vostè està encriptada per fer-la il·legible per a tercers.

Els pagaments es realitzen de forma segura a Redsys mitjançant targeta de dèbit, crèdit o prepagament de qualsevol entitat financera nacional. Redsys et permet guardar la targeta en el sistema i podràs domiciliar els pagaments amb targeta de dèbit de forma segura.

PREU DEL SERVEI I PLAÇ DE VALIDESA DE LA OFERTA

Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen l’IVA i qualsevol altre impost que pugui ser aplicable i estarà vigent en tot moment, excepte per errors tipogràfics.

Abans de realitzar la contractació podràs consultar online tots els detalls del pressupost: partides, quantitats, preu, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es faci la comanda.

Qualsevol pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una comanda que arribarà al client en el correu electrònic que hagi facilitat en realitzar la comanda. Podeu demanar la factura en format PDF sol·licitar-ho per qualsevol dels mitjans que COOKIN’YOU posa a la teva disposició o enviant un correu electrònic a admin@cookinyou.com, informant-te que en qualsevol moment pots revocar aquesta decisió.

Par qualsevol informació sobre la comanda, el CLIENT podrà contactar a través al telèfon d’atenció al client de COOKIN’YOU +34 696 524 474 o via correu electrònic a la direcció info@cookinyou.com

GARANTIES

Els avals i serveis postvenda es regiran pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. D’acord amb aquesta norma, el venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari serveis que siguin conformes amb el contracte, responent davant d’ell per qualsevol falta de conformitat.

Totes les receptes cuinades a casa del client tenen una identificació amb la data que han estat cuinades i el nom de la recepta. Serà responsabilitat exclusiva del CLIENT preveure els temps de consum dels aliments adquirits.

Les imatges que acompanyen als serveis oferts són il·lustratives dels nostres productes o proporcionades pel nostre proveïdor de productes envasats, i estan subjectes a qualsevol canvi d’embalatge que pugui realitzar.

Les receptes que es cuinaran són les que apareixen en la descripció del menú sense incloure altres articles que serveixin d’attrezzo per a la il·lustració del servei.

DESISTIMENT I POLÍTICA DE DESISTIMENT 

Els serveis que s’ofereixen a la nostra pàgina web ofereixen la màxima qualitat i la millor garantia. No obstant això, si quan el CLIENT rep la seva prestación de serveis no està satisfet, disposa d’un termini de catorze (14) dies naturals, a comptar des de la data de recepció per executar el dret de desistiment, excepte en aquells productes que tinguin un període de caducitat més curt o es considerin peribles. Aquests productes estaran exempts de devolució, segons l’apartat d) de l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març. 

Qualsevol desistiment haurà de ser comunicat a COOKIN’YOU, per correu electrònic a info@cookinyou.com, indicant el número de comanda corresponent. Un cop rebuda la sol·licitud ens posarem en contacte per tramitar el reemborsament mitjançant el mateix mètode de pagament en el que es va efectuar la contractació del servei.

L’exercici d’aquet dret, suposarà l’anul·lació del Servei. Conforme disposa l’article 103 apartat a) del RD Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre de defensa dels Consumidors i Clients, queda exclòs del dret de desistiment de la prestació de serveis 72hores abans de la hora convinguda per la prestació del servei.

FORMULARI DE SOLICITUT DE DESISTIMENT

Per exercir el seu dret de desistiment, el CLIENT haurà d’emplenar el formulari que posem a la seva disposició i enviar-lo per correu electrònic al PRESTADOR a la següent adreça: info@cookinyou.com.

Formulari de sol·licitud de DESISTIMENT (consumidor/usuari)

 DRET DE DESISTIMENT

 A l’atenció de:
Raó Social:
NIF:
Direcció:
Població:
Telèfon:
Correu electrònic:

Dades de la prestació a desistir:
Nº comanda / factura:
Data comanda / factura:
Data contractada per la prestació del servei:
Tipus de servei:

Dades del consumidor / usuari:
Nom i Cognoms:
NIF:
Domicili:
Població:
Telèfon:
Correu electrònic:

Dret de desistiment:

De conformitat amb l’article 68 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, li comunico que desisteixo del contracte de prestació de servei descrit anteriorment, per la qual cosa agrairia es posés en contacte amb mi mitjançant les dades de contacte facilitades, per notificar-me que s’ha procedit a aquesta sol·licitud.


Data de la sol·licitud:

Signatura del consumidor / usuari:

DEVOLUCIÓ DE SUMES REBUDES PER COOKIN’YOU

Quan el CLIENT hagi exercit el dret de desistiment, COOKIN’YOU estarà obligat a retornar les sumes abonades pel consumidor i client sense retenció de despeses. La devolució d’aquestes sumes s’ha de fer sense dilació indeguda i, en tot cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què el consumidor i client hagin estat informats de la decisió de desistir del contracte.

Transcorregut aquest termini sense que el CLIENT hagi recuperat l’import degut, tindrà dret a reclamar-la duplicada, sense perjudici que també se’l compensi pels danys i perjudicis que se li hagin causat per sobre d’aquesta quantitat.

Correspon a COOKIN’YOU la càrrega de la prova del compliment del termini.

RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Qualsevol reclamació que el CLIENT consideri oportuna serà atesa al més aviat possible, i podrà realitzar-se a les següents adreces de contacte: info@cookinyou.com

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

D’acord amb l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea proporciona una plataforma de lliure accés per a la resolució de conflictes en línia entre el CLIENT i COOKIN’YOU, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Agència de Resolució de Conflictes, que actua com a intermediari entre els dos. Aquest òrgan és neutral i dialogarà amb les dues parts per arribar a un acord, i finalment podrà suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat per cap culpa per causa major. El compliment de l’obligació es retardarà fins al cessament del cas de força major.

COMPETÈNCIA

El CLIENT no podrà cedir, transferir ni transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions es considera nul·la o impossible de complir, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni patiran modificacions de cap manera.

El CLIENT declara haver llegit, coneix i accepta les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

GENERALITATS DE LA OFERTA

Totes les contractacions i serveis realitzats per COOKIN’YOU s’entendran subjectes a les presents Condicions Generals de Contractació.

No entrarà en vigor cap modificació, alteració o acord contrari a la Proposta Comercial de TASTY MEALS, SL o estipulada aquí, llevat que s’acordi expressament per escrit signat per COOKIN’YOU, en aquest cas, prevaldran aquests acords particulars.

DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Si algun d’aquests termes i condicions es considera il·lícit, nul o per qualsevol motiu inaplicable, aquesta condició es considerarà separable i no afectarà la validesa i l’aplicabilitat de cap de les condicions restants.

TASTY MEALS, SL podrà, sense previ avís, suspendre o donar per acabat l’accés del client als seus serveis de comerç electrònic, total o parcialment, per qualsevol motiu vàlid, incloent, sense limitació, quan el CLIENT no compleixi o segueixi alguna de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal aplicable, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d’ús.

En l’exercici de qualsevol dels seus drets o facultats en virtut d’aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de cap altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició del CLIENT.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en el que no s’estableixi expressament.

D’acord amb els articles 50-52 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil i l’article 18.1 del Reglament (UE) 1215/2012, de 12 de desembre, de jurisdicció, reconeixement i execució de sentències en matèria civil i mercantil, l’acció interposada pel CLIENT contra COOKIN’YOU podrà ser presentada davant els tribunals en què estigui domiciliada TASTY MEALS,  SL.

caCatalan
Ir al contenido